Loading…

Rekisteriseloste

1. Jäsenluettelon pitäjä
Urbaani Tampere (ry)

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Juha Joki/Urbaani Tampere (ry)
Itsenäisyydenkatu 18 F47
Tampere
email: urbaanitampere at gmail.com

3. Rekisterin nimi
Urbaani Tampere -yhdistyksen jäsenluettelo.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin on yhdistyksen lakisääteinen jäsenluettelo (Yhdistyslain 11§). Se sisältää jäsensuhteen hoitamisessa tarkoitettuja tietoja yhdistyksen jäsenistä. Jäsenrekisteri palvelee yhdistyksen sisäistä viestintää, jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot ja muita yhteydenpitoon ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten täydellinen nimi, osoite, kotipaikka, sähköpostiosoite, tiedot maksetuista jäsenmaksuista ja jäseneksi liittymispäivämäärä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan jäseniltä itseltään sekä jäsenmaksujen osalta maksamisen yhteydessä rekisteröityvistä tilitapahtumista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä jäsenten lainmukaiset jäsenluettelotiedot (täydellinen nimi, osoite, kotipaikka). Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoa ei muutoin luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on talletettu tiedostoon, johon pääsy on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän edustajalle. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioilla ja fyysisillä turvamenettelyillä.