Loading…

Lausunto: Kantakaupungin yleiskaava 2040

Mielipide kantakaupungin yleiskaavaan 2040 Diaarinumero TRE:3662/10.02.03/2015 Urbaani Tampere ry lausuu mielipiteenään seuraavaa: Yleisellä tasolla yleiskaava on oikeansuuntainen ja huomattava parannus nykyiseen, 1990-luvulla laadittuun yleiskaavaan. Pidämme tärkeimpinä asioina yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, elävää ja toiminnallisesti sekoittunutta kaupunkia ja raideliikennettä. Työpaikka-alueet Elinkeinoelämä tulisi nähdä tilaa vievää teollisuutta laajemmin: korkean osaamisen palveluliiketoiminta on oleellinen osa Pirkanmaan elinkeinoelämää ja myös vientiä. Sen toimintaedellytykset ovat kuitenkin erilaiset kuin perinteisen teollisuuden. Siinä korostuu ideoiden ja tiedon vaihto, mikä on helpointa kasvotusten kohdattaessa. Näin ollen […]