Loading…

Eteläpuisto

ep_a

Eteläpuiston alueen kaavaehdotukset ovat lausuntokierroksella. Mikäli toivot alueesta luontevaa jatkoa kantakaupungille ja uutta edustavaa kaupunginosaa Tampereelle, nyt on aika ilmaista se myös kaavoitusta tekeville viranomaisille ja asiasta päättäville poliitikoille. Urbaani Tampere ry on muotoillut asiaa helpottamaan lausuntopohjan ja -lomakkeen, joita voit hyödyntää vaikuttamistyössäsi.

Voit siis lähettää lausuntosi joko oman sähköpostiosoitteesi kautta tai suoraan alla olevalla lomakkeella osoitteeseen kirjaamo@tampere.fi. Voit myös tulostaa tai kirjoittaa lausuntosi paperille ja kiikuttaa sen itse kaupungin kirjaamoon viimeistään 21.4.2016.

Käytä alla olevaa mallia (kopioi ja liimaa teksti ao. lomakeen kenttään ”lausuntosi”) tai muokkaa perusteluasi omin sanoin. Tarkkaa sisältöä tärkeämpää on ilmaista kaupungille, että meitä kaupunkimaisemman Eteläpuiston kannattajia on sankoin joukoin.

Tampereen kaupunki / kirjaamo
Asia: mielipide, asemakaava 8581
Diaarinumero TRE: 714/10.02.01/2015

Tällä kirjeellä ilmaisen puoltavani 24.3.2016 julkaistua asemakaavaluonnosta koskien Eteläpuiston rakentamista.

Mielestäni kaavaluonnoksen vaihtoehdoista erityisesti A tukee hyvin Tampereen kehittymistä ja tekee kaupungista paremman paikan niin nykyisille kuin uusillekin asukkaille. Toivonkin, että kaavoitusta jatketaan vaihtoehto A:n pohjalta. Pyydän kuitenkin, että jatkotyössä kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

1. Asuntoja ja liiketiloja voisi olla enemmänkin, jotta ympäristöstä tulee aidosti kaupunkimainen
2. alueen liikenteen on tukeuduttava kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen
3. asuinkadut on rauhoitettava liikennejärjestelyin ja pysäköintipaikkojen määrä on pidettävä mahdollisimman vähäisenä
4. rakentamisen on oltava laadukasta ja ympäristöön sopivaa, ja
5. puistoalueen tulee olla toiminnallinen, urbaani kohtauspaikka.

[Lausuntoaika on päättynyt]