Loading…

Kuntavaalikatsaus – yhteenveto

Viihtyisän ja kestäviin liikennemuotoihin panostavan Tampereen menestyksen kannalta on olennaista, millaisia henkilöitä puolueet nimittävät lautakuntiin, ja erityisesti yhdyskuntalautakuntaan. Keskeisten tavoitteiden toteuttamisen kannalta tärkein työ tehdään juuri lautakunnissa. Puolueiden vaalilupauksista ja -ohjelmista ei ole paljon apua, jos puolue nimittää lautakuntaan tavoitteisiin nihkeästi suhtautuvia henkilöitä. 

Lautakunnan sujuvan toiminnan suhteen myös puheenjohtajalla on ratkaiseva rooli. Onko päätökset valmisteltu laadukkaasti, onko pohjaesitykselle enemmistön tuki, käyttääkö lautakunta aikaansa toisarvoisiin asioihin vai keskeisiin linjanvetoihin? Mikä on lautakunnan sisäinen henki ja ratkaisukeskeisyys?

Viime vaalikauden osalta Urbaani Tampere ry:n “tuomio” on selvä. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat kestävien kaupunkikehitystavoitteiden kannalta varmoja valintoja. Myös SDP ohjelmansa tasolla on sitä, mutta valitettavasti tämä ei juurikaan näkynyt vaalikaudella lautakunnan toiminnassa. Kaisa Vatanen oli muutamissa äänestyksissä positiivinen poikkeus, mutta muuten SDP äänesti lopulta varsin konservatiivisesti. Kokoomus, keskusta ja perussuomalaiset puolestaan ajoivat vain autoliikenteen edunvalvontaa kestävien kulkumuotojen ja kaupunkikehityksen kustannuksella.

Tampereen kesäinen siluetti nähtynä Hämeenpuistosta kohti keskustaa.

Tuleva vaalikausi on jälleen kerran ratkaiseva. Huolimatta katsauksemme negatiivisesta perussävystä, on Tampereella mahdollisuudet hyviin tuloksiin jatkossa. Raitiotien jatkosta aikatauluineen on laaja yksimielisyys, ja lähijunien osalta sekä Kokoomus että Vihreät ovat tehneet kannatettavia aloitteita, eikä SDP:kään juuri vastusta Pirkanmaan laajaa lähijunajärjestelmää. Pienissä päätöksissä on kuitenkin vielä paljon parannettavaa. Liikennemuodoista erityisesti pyöräily tarvitsee huomattavan tasonnoston sekä suunnittelun ja rakentamisen laadussa että talvikauden ylläpidossa. Kävelyn osalta turvallisuutta ja liikennekulttuuria on kohennettava esimerkiksi nopeusrajoituksia alentamalla ja kaistoja kaventamalla. Mutta kaikkein tärkeintä on, että puolueet valitsevat kaupunkimme suunnittelusta päättämään aidosti asiasta kiinnostuneet, kaupungin sovittua strategiaa eteenpäin vievät voimat, jotka myös edustavat puolueiden julkilausuttuja tavoitteita.

Näillä eväillä kohti kuntavaaleja 2021! Viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tänään tiistaina 8.6. ja varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 13.6.

Leikkipuisto Santalahdessa kesällä