Loading…

Valoa Hämeenpuistoon!

Tampere tunnetuksi ry keräsi Hämeenpuiston ympäristön yrityksiltä ja yhteisöiltä varoja Tampereen valoviikkojen yhteisöllisen valaistuksen järjestämiseksi Hämeenpuistoon. Myös Urbaani Tampere osallistui Hämeenpuiston valo- ja vetovoiman parantamiseen vuoden pimeimpään aikaan omalla osuudellaan. […]

Tuomiokirkonkadun ruukkupuutarha

Vuoden 2018 syksyllä virisi Lisää kaupunkia Tampereelle -Facebook-ryhmässä ajatus yhteisöllisestä ruukkupuutarhasta. Innoittajana toimi Sorin aukio, jonka pelkistettyä ilmettä oli ryhmässä säännöllisin väliajoin tuskailtu. Ajatus eteni, kun Urbaani Tampere ry:n Anniina […]

Lausunto: Amuritunneli

Mielipide kaavaan 8676 Diaarinumero TRE:2651/10.02.01/2017 Urbaani Tampere ry ilmoittaa olevansa osallinen kaavaan nro 8676 ja lausuu hankkeesta tässä vaiheessa seuraavaa: Onko hanke valtuuston itsensä asettamien ohjelmien mukainen? Tampereen kaupunkiseudun kävelyn […]

Lausunto: Kantakaupungin yleiskaava 2040

Mielipide kantakaupungin yleiskaavaan 2040 Diaarinumero TRE:3662/10.02.03/2015 Urbaani Tampere ry lausuu mielipiteenään seuraavaa: Yleisellä tasolla yleiskaava on oikeansuuntainen ja huomattava parannus nykyiseen, 1990-luvulla laadittuun yleiskaavaan. Pidämme tärkeimpinä asioina yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, elävää ja toiminnallisesti sekoittunutta kaupunkia ja raideliikennettä. Työpaikka-alueet Elinkeinoelämä tulisi nähdä tilaa vievää teollisuutta laajemmin: korkean osaamisen palveluliiketoiminta on oleellinen osa Pirkanmaan elinkeinoelämää ja myös vientiä. Sen toimintaedellytykset ovat kuitenkin erilaiset kuin perinteisen teollisuuden. Siinä korostuu ideoiden ja tiedon vaihto, mikä on helpointa kasvotusten kohdattaessa. Näin ollen […]