Loading…

Kannanotto: Hämeenkadun väliaikainen avaaminen yksityisautoille on kaikkien kannalta huono päätös

Urbaani Tampere ry ottaa kantaa kaupunkia puhuttaneeseen Hämeenkadun joukkoliikennekokeilun päättymiseen. Kannanotto on ladattavissa pdf-muodossa tästä.

Tampere, 12.1. 2017

Hämeenkadun joukkoliikennekokeilu päättyy helmikuun alussa, ja katu palautetaan neljäksi kuukaudeksi kokeilua edeltävään tilaan. Urbaani Tampere ry:n mielestä päätös on hätiköity, puutteellisesti valmisteltu, kaupunkistrategian vastainen ja huono.

Yksityisautoilun salliminen Hämeenkadun itäpäässä ei auta Lapintien tai Satakunnankadun ongelmiin. Sen sijaan liikenne Hämeenkadulla vaikeutuu – bussien kulku hidastuu, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välille tulee enemmän konflikteja ja Hämeenkadun estevaikutus kasvaa vähentäen alueen houkuttelevuutta. Nykyisten levennysten purkaminen ja raitiotien rakentamisen aloittaminen eri aikaan aiheuttavat täysin tarpeettomia katutöitä ja ylimääräisiä kustannuksia. Purkutöiden aiheuttama meteli, liikennehaitta ja lisäkaistojen tuoma autoliikenteen kasvu aiheuttavat tulonmenetyksiä alueen yrittäjille.

Kokeilun alkuvaiheessa kului monta viikkoa ennen kuin autoilijat ymmärsivät, ettei Hämeenkadun itäpäässä saa ajaa. Nyt aivan turhaan hämmennetään autoilla liikkuvia kadun avaamisella, ja kun tähän taas totutaan – ajaminen kielletään. Tämä aiheuttaa vain enemmän sekaannuksia ja vaaratilanteita.

Kaupungin liikennepolitiikka on kauniista sanoista huolimatta edelleen räikeän epätasapainoista: jos remontit vaativat jalankulun tai pyöräilyn rajoittamista, korvaavat reitit on joko kokonaan unohdettu, kelvottomasti viitoitettu tai kohtuuttoman pitkiä tai ahtaita. Autoliikenteen osalta tilanne on toinen, ja punainen matto vedetään viipymättä esiin. Mikäli autoilu Hämeenkadulla sallitaan, on kaupungin seurattava toteutuneita asiakas- ja autovirtoja muutoksen vaikutusten selvittämiseksi.

Nyt ehdotettu päätös ei kestä tarkastelua kaupunkistrategian eikä liikkumismuotojen priorisoinnin osalta. Kymmenientuhansien päivittäin bussilla, polkupyörällä ja kävellen liikkuvien ihmisten asemaa heikennetään alle tuhannen päivittäisen autoilijan takia. Kaupunginhallituksen omat selvitykset ja esittelytekstit eivät tue nyt tehtyä päätöstä.

Muutoksen myötä itäpään meluttomampi ja rauhallisempi tunnelma sekä turvalliset kadunylitykset mm. Stockmannin kohdalla menetetään. Liikennevalot ja autojen valtaamat lisäkaistat ajavat jalankulkijat kakkoskansalaisten asemaan. Hämeenkatua käyttävät yksityisautot hidastavat joukkoliikenteen kulkua ja aiheuttavat vaaratilanteita. Päätös sysää myös pitkään valmistellun raitiotiehankkeen aikataulun jo ennen alkamistaan myöhästymistä enteilevälle uralle.

Hämeenkadun itäpään väliaikainenkin avaaminen yksityisautoille heikentää jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen käyttäjien asemaa. Toivomme, että päätöstä harkittaisiin vielä perusteellisesti, jotta fraasi “kaikkien kulkumuotojen huomioiminen” ei jälleen kerran tarkoittaisi vain autoliikenteen huomioon ottamista.

Urbaani Tampere ry
Hallitus

Kartta: OpenStreetMap