Loading…

KANNANOTTO: Kunnianhimoa raitiotiesuunnitelmiin – Kaupunginhallitus oikealla tiellä

Ranta-Tampella (kuva: YIT)

Urbaani Tampere ry (UT) kiittää kaupunginhallitusta ja pitää sen tekemää aloitetta ja seminaaria kaikkien mahdollisten raitiotien jatkovaihtoehtojen selvittämisestä kauaskantoisena ja tervetulleena päätöksenä. Selvityksen antamilla faktatiedoilla on päätöksentekoa sujuvoittava ja toimenpiteiden kustannuksia alentava vaikutus.

On tarkoituksenmukaista ja perusteltua käydä läpi tämän päivän päivittyneillä tiedoilla kaikki mahdolliset jatkosuunnat sen sijaan, että lukittauduttaisiin vain vuosia sitten päätettyihin sen aikaisiin parhaisiin suunnitelmiin – tai että ei valmistauduttaisi lainkaan tulevaisuuden ratkaisuihin. Nyt tehtyinä suunnitteluvaraukset maksavat vain marginaalisen summan.

Juuri nyt on oikea aika tutkia tarkasti myös sellaiset suunnat, jotka voivat tuntua äkkiä ajatellen tarpeettomilta. Luvut antavat asiasta paremman varmuuden kuin mielipiteet. Kun vertailukriteerit valmistellaan neutraalien faktojen pohjalta, saadaan paras tieto siitä, missä järjestyksessä ja miten on viisainta edetä.

Kaupungin oma tavoite koko keskustan elinvoiman kehittämisestä, hiilineutraaliudesta ja kestävän liikenteen lisäämisestä ei täyttyisi kuin osin, jos strategisesti tärkeäksi määritelty raideliikenne jäisi keskusta-alueilla sahaamaan vain yhtä käytävää lännestä itään ja idästä länteen. Aikaisempien työryhmien suosittama pohjoisen ja eteläisen keskustan vahvistaminen onkin siksi perusteltua ottaa jatkovertailuihin mukaan.

Raitiotien jatkoyhteyksien kokonaiskatsauksen yhteydessä on lisäksi hyvä huomioida Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion allekirjoittama MAL-sopimus lähijunaliikenteen kehittämisestä ja määritellä sille entistä rohkeammin seisakkeet Tampereen taajama-alueilla (vrt. Vantaa, Espoo, Lahti, Kotka). Raitiotien ja junan muodostama maakunnan yhteinen raideverkko on keskeinen instrumentti koko maakunnan kehitykselle, imagolle ja strategisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Nyt, neljä vuotta myöhemmin, tiedetään paljon enemmän kuin vuonna 2014. Varmistunut on muun muassa se, että merkittäviä asukasmääriä sekä uusia suunnitelmia on tulossa esimerkiksi Ranta-Tampellaan, Kaakinmaalle, Nalkalaan, Viinikanlahdelle, Tammelaan, Kalevaan ja kenties Kaupin kannellekin. Ydinkysymys onkin, että ohjataanko tämän päivän linjauksilla niiden alueiden saavutettavuus vain autoilun varaan, vai vapaan valinnan varaan, jossa autoilu on sallittua, mutta raideliikenne, muu joukkoliikenne, pyöräily ja kävely ovat vähintään yhtä sujuvia vaihtoehtoja.